Czysta Ziemia

28 listopada 2018 r. już po raz XI został podsumowany powiatowy konkurs „Czysta Ziemia” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, w którym wzięło udział 36 szkół z terenu Powiatu Bialskiego. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.  Nasza szkoła otrzymała dyplom za udział oraz nagrodę w postaci radiomagnetofonu.

Spośród naszych uczniów nagrodę indywidualną otrzymała Izabela Kamińska.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Joanna Szczypek.