„Bezpieczna droga do szkoły”


W związku z akcją „Bezpieczna droga do szkoły” nasza szkoła wzięła udział w zajęciach przeprowadzonych przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Warsztaty dotyczyły poruszania się po drogach najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W trakcie spotkania 3 kwietnia 2019 r. dzieci zapoznały się z najważniejszymi znakami drogowymi i zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczniowie mieli okazję ćwiczyć prawidłowe poruszanie się po ulicy, przechodzenie przez jezdnię po „przejściu dla pieszych” – przy wykorzystaniu elementów miasteczka ruchu drogowego. Podjęte działania promujące zasady bezpiecznego poruszania się po drogach przyniosą rezultaty wśród najmłodszych użytkowników dróg, ucząc ich bezpiecznych zachowań na drodze.

Na koniec spotkania organizatorzy rozdali dzieciom opaski odblaskowe oraz kolorowanki.

W związku z ogólnopolską kampanią „Dobrze Cię widzieć” dzieci otrzymały także kamizelki odblaskowe współfinansowane przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Koordynatorem akcji była pani  Bożena Struk