Dzień: 2023-09-15

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

W naszej szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z klas I – VI z podziałem na trzy grupy wiekowe. Celem zajęć jest wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy… Read more »

12. edycja Narodowego Czytania

Dnia 08.09.2023 r. w bibliotece szkolnej odbyła się dwunasta odsłona Narodowego Czytania. Akcja ta jest organizowana przez Prezydenta RP, a jej nadrzędnym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania… Read more »