Dzień: 2021-06-15

Informacja dla rodziców uczniów klas 3 – 7

Szanowni Rodzice! Na podstawie § 10f-10n Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku… Read more »

Sukcesy naszych uczniów

Koszykarki: Natalia Kuźmiuk, Izabela Ochnik, Wiktoria Tyszuk, Zuzanna Waszczuk. Trener: Dariusz Domitrz. Gratulujemy.