IV etap Ligi Matematyczno-Fizycznej


W dniu 5 marca 2019 r. odbył się IV etap Ligi Matematyczno- Fizycznej klas siódmych i trzecich gimnazjalnych.

Zakres materiału dla klasy VII szkoły podstawowej:

 1. Matematyka- Twierdzenie Pitagorasa
 • twierdzenie Pitagorasa
 • twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych
 • trójkąty o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 60, 30
 • praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa
 1. Fizyka- praca, moc, energia, maszyny proste
 • jednostki układu SI oraz kilowatogodzina i koń mechaniczny
 • obliczanie pracy różnych sił
 • obliczanie pracy gdy siła ulega zmianie
 • sprawność urządzeń
 • energia kinetyczna, potencjalna, sprężystości , zmiany energii
 • dźwignia jednostronna i dwustronna, bloczek nieruchomy, kołowrót

Zakres materiału dla klasy III gimnazjum:

 1. Matematyka- wielokąty i okręgi
 • styczna do okręgu
 • okrąg opisany i wpisany w trójkąt
 • okręgi opisane i wpisane w wielokąty foremne
 • twierdzenie o kątach środkowych i wpisanych
 1. Fizyka- praca, moc, energia, maszyny proste
 • jednostki układu SI oraz kilowatogodzina i koń mechaniczny
 • obliczanie pracy różnych sił
 • obliczanie pracy gdy siła ulega zmianie
 • sprawność urządzeń
 • energia kinetyczna, potencjalna, sprężystości, zmiany energii
 • dźwignia jednostronna i dwustronna, bloczek nieruchomy, kołowrót
 • równia pochyła z rozkładem sił działających na ciało wykorzystując podobieństwo trójkątów.

W kategorii klas siódmych:

 • VIII miejsce Jakub Juszkiewicz

W kategorii klas III gimnazjum

 •     V miejsce Franczuk Marcin
 •     V miejsce  Robak Natalia
 •     VI miejsce  Adamiuk Wiktoria
 •     VII miejsce Dudko Karina

Wszystkim uczniom gratulujemy.

Opiekunowie uczniów: Romualda Sołtysiuk i Anna Iwanek